-->
 
 
     
   
     
     
Vien War Sp. z o.o.
 
  al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa
tel./fax 22 256 38 18, 22 256 38 20
e-mail:
info@vien-war.pl
 
 
     
  NIP 526-02-00-721
KRS 24822 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 429 000 zł.

Zamówienia i rezerwacje:
tel./fax 22 256 38 20 (al. Jerozolimskie 94)
     
Vien-War