Otrzymaliśmy Subwencję Finansową przyznaną przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. w ramach pomocy rekompensującej negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19.

Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 102588,13 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w projekcie pt.: Finansowanie wydatków MŚP, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19, dotyczących utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienie jej płynności finansowej.
 
   
Vien-War